Chính sách bảo mật thông tin


  • Thông tin thành viên trên website www.lanhodiepdalat.vn  sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật và được bảo vệ khỏi các hình thức tiếp cận trái phép, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo các hành vi tiếp cận thông tin trái phép sẽ không diễn ra và không chịu trách nhiệm về điều này.
  • Với mục tiêu mang lại chất lượng hoa đẹp, phù hợp với nhu cầu và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp hơn, lanhodiepdalat.vn sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng (theo mẫu đăng ký riêng) để chúng tôi có thể hiểu bạn rõ hơn và từ đó mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp nhất
  • Tất cả dữ liệu được thu thập bằng các phương pháp minh bạch và đúng quy định của pháp luật, với sự đồng thuận của khách hàng. Thông tin được thu thập chủ yếu qua việc khách hàng chủ động cung cấp trên trang web, qua điện thoại hoặc tin nhắn.
  • Thông tin cá nhân được lưu giữ hoàn toàn cho mục đích thực hiện giao dịch, tiếp thị nội bộ và thanh toán. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các đơn vị khác trừ phi pháp luật yêu cầu.

Bản quyền hình ảnh


  • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và  hình ảnh, video  trên trang web www.lanhodiepdalat.vn là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ hình ảnh, video của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.
  • Tất cả hành vi sao chép (copy), sử dụng hình ảnh, video mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm, chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường.